SCOTT HARRISON

LEGENDARY MINDS

 

 

 

SCOTT HARRISON

Scott Harrison là người sáng lập quỹ từ thiện Charity: Water, một tổ chức phi lợi nhuận mang nước sạch đến cho người dân ở các nước đang phát triển. Từ năm 2006, Charity: Water đã tài trợ gần 30.000 dự án, mang nước sạch đến cho 8,2 triệu người trên khắp hành tinh. Tất cả dự án đều là dự án bền vững và thuộc sở hữu cộng đồng, đồng nghĩa với những tác động tích cực sâu rộng và lâu dài mà chúng mang lại.

Harrison được tạp chí Fortune xếp vào danh sách 40 Under 40. Tạp chí Forbes xếp ông trong danh sách Impact 30. Tạp chí Fast Company xếp Harrison thứ 10 trong danh sách 100 người sáng tạo nhất trong kinh doanh. Là động lực đằng sau những thay đổi của thế giới, ông hiện là một trong những thủ lĩnh trẻ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

 

 

a