RUFUS GIFFORD

LEGENDARY MINDS

 

 

 

RUFUS GIFFORD

Rufus Gifford là Đại sứ Hoa Kỳ tại Đan Mạnh nhiệm kỳ 2013-2017.

Với tư cách Đại sứ, ông giúp hiện đại hóa mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thông qua sự tham gia của giới trẻ trong xây dựng thể chế, cùng với các vấn đề song phương và toàn cầu khác. Gifford mang đến một chiến lược ngoại giao ưu tiên những công dân hiện đại và đề cao mối quan hệ giữa con người với con người. Đây là chiến lược ngoại giao chưa có tiền lệ và, là một phần quan trọng của nó, Gifford trở thành nhân vật chính trong loạt phim tài liệu “Tôi là Đại sứ”. Năm 2017, ông vinh dự được Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II trao tặng Huân chương Dannebrog.

Grifford là thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Human Rights Campaign và quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên, WWF.