LEGENDARY MINDS

 

Brioni, từ lâu, đã song hành cùng những huyền thoại quý ông thế giới. Những cá nhân kiệt xuất này đã chứng tỏ tài năng trong lĩnh vực họ theo đuổi, từ vật lý, văn chương, hóa học, dược phẩm, hòa bình và kinh tế. Như một lời khẳng định về mối quan hệ khăng khít giữa thương hiệu và những quý ông này, Brioni trân trọng giới thiệu loạt phỏng vấn “Những trí tuệ huyền thoại”, khám phá lát cắt bên trong của những tư duy sắc sảo nhất thời đại.