JOACHIM FRANK

LEGENDARY MINDS

 

 

 

JOACHIM FRANK

Joachim Frank là nhà sinh học vật lý người Mĩ, gốc Đức. Đóng góp đặc biệt của Frank trong lĩnh vực vật lý sinh học được ghi nhận qua 6 giải thưởng danh giá. Ông giảng dạy tại đại học danh tiếng Columbia, Hoa Kỳ.

Frank được xem là cha đẻ của kỹ thuật hiển vi điện tử lạnh đơn hạt (cyro-EM), một thành tự vĩ đại trong sinh học cấu trúc, đóng góp cho phát triển hiển vi điện tử lạnh cho phép xác định cấu trúc với độ phân giải cao của các phân tử sinh học trong dung dịch. Nhờ đó, ông và hai đồng sự, Jacques Dubochet và Richard Henderson, đã được trao giải Nobel Hóa học năm 2017.