CHRISTOPHER PISSARIDES

LEGENDARY MINDS

 

CHRISTOPHER PISSARIDES

Sir Christopher Antoniou Pissarides là nhà kinh tế học người Anh-Síp. Pissarides giảng dạy tại Trường Kinh tế London. Năm 2010, ông nhận giải Nobel Kinh tế vì những nghiên cứu thực nghiệm về nguyên nhân và hiệu quả trong kinh tế vĩ mô. Ông được Hoàng gia Anh phong tước năm 2013.

Công trình nghiên cứu của Pissarides tập trung vào kinh tế vĩ mô như nguồn lao động, phát triển kinh tế và kinh tế chính trị, và tác động của quy tắc và chính sách lên sự phát triển kinh tế. Ông đóng góp các bài viết học thuật giá trị và là diễn giả tại Diễn đàn Kinh tế thế giới, cũng như TEDx. Pissarides đưa ra quan điểm tư vấn cho các chính phủ về những vấn đề chính trị kinh tế, ngân sách quốc gia và chính sách sử dụng lao động.