ADAM RIESS

LEGENDARY MINDS

 

ADAM RIESS

Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Hoa Kỳ, người thứ 22 nhận được tài trợ nghiên cứu từ quỹ Bloomberg dành cho những giáo sư xuất sắc, tại Đại học Johns Hopkins danh giá. Ông nổi tiếng vì nghiên cứu sử dụng siêu tân tinh để thăm dò vũ trụ. Công trình đã đem về cho Riess giải Nobel năm 2011.

Trước đó, năm 2006, ông nhận giải Thiên văn Shaw với vai trò đóng góp trong việc tìm ra bằng chứng gia tăng của sự giãn nở vũ trụ. Khám phá của Riess và các đồng sự chỉ ra rằng, hiện tượng do “vật chất tối” làm đầy dải thiên hà gây ra. Khám phá là một bước đột phá cho nền khoa học, tái định nghĩa cách các nhà vật lý nghiên cứu vũ trụ, và vị trí của chúng ta ở trong nó. 

 

 

a